Produkty a služby

      Zemědělská a.s. Horní Bradlo hospodaří na výměře 1329 ha zemědělské půdy, z toho je 562 ha orné půdy a 767 ha luk. Provoz zajišťuje 47 pracovníků.

      Rostlinná výroba je zaměřena především na výrobu objemných krmiv, jednak pro skot a jednak jako vstupní materiál do bioplynové stanice. Z toho důvodu se snížila plocha tržních plodin a zvýšila se plocha krmných plodin na orné půdě.

     Živočišná výroba je zaměřena především na výrobu mléka . V živočišné výrobě je chován skot v počtu 1027 ks, z toho je 423 ks dojnic. Vysoká užitkovost dojnic, kolem 8000 l mléka na dojnici za rok při ceně 9,50Kč až 10,00Kč za litr prodaného mléka, je značným přínosem financí do hospodaření podniku.

     Vedle zemědělské výroby má akciová společnost v provozu bioplynovou stanici o výkonu 995 kW. Zpracovává se zde především kukuřičná siláž , travní siláž, hnůj a kejda. Přínos bioplynové stanice je nesporný, její uvedení do provozu značně posílilo finanční stabilitu podniku.

Kontakty

Zemědělská a.s. Horní Bradlo
akciová společnost

Telefon: 469 338 182
E-mail: podatelna@zemedelskaas-hornibradlo.cz

Horní Bradlo 57
Horní Bradlo
539 53